• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 240819
  • PF Lofoten - enestående naturopplevelse 19.08.2024
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 10590,00
  • Overnatting Nok: 2000,00
  • TOTALPRIS NOK: 12590,00
Antall deltakere
Overnatting: 19.08.24 -> 23.08.24
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

1-Enkeltrom/Single room

2000,00