• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 221208
  • PF - Julemarked og Lucia i Gøteborg 11.12.2022
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 3790,00
  • Overnatting Nok: 700,00
  • TOTALPRIS NOK: 4490,00
Antall deltakere
Overnatting: 11.12.22 -> 13.12.22
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

1-Enkeltrom/Single room

700,00