• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 220922
  • Ville og vakre Færøyene 05.10.2022
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 11990,00
  • Overnatting Nok: 2040,00
  • TOTALPRIS NOK: 14030,00
Antall deltakere
Overnatting: 05.10.22 -> 09.10.22
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

1-Enkeltrom/Single room

2040,00