• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 220409
  • Påsketur til Gotland - Et unikt eventyr 13.04.2022
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 6590,00
  • Overnatting Nok: 1460,00
  • TOTALPRIS NOK: 8050,00
Antall deltakere
Overnatting: 13.04.22 -> 17.04.22
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

1-Enkeltrom/Single room

1460,00