• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 210516
  • PF Historiske Pilegrimsleden til Trondheim 27.05.2021
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 10490,00
  • Overnatting Nok: 1500,00
  • TOTALPRIS NOK: 11990,00
Antall deltakere
Overnatting: 27.05.21 -> 31.05.21
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

1-Enkeltrom/Single room

1500,00