• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 210507
  • Vårstemning og blomstring i Hardanger i pinsen 21.05.2021
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 5890,00
  • Overnatting Nok: 1350,00
  • TOTALPRIS NOK: 7240,00
Antall deltakere
Overnatting: 21.05.21 -> 24.05.21
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

1-Enkeltrom/Single room

1350,00