• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 210404
  • Påsketur ytterst i havgapet på Sunnmøre 01.04.2021
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 7990,00
  • Overnatting Nok: 1950,00
  • TOTALPRIS NOK: 9940,00
Antall deltakere
Overnatting: 01.04.21 -> 06.04.21
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

1-Enkeltrom/Single room

1950,00