• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 210304
  • Påsketur til Alta 31.03.2021
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 8690,00
  • Overnatting Nok: 1800,00
  • TOTALPRIS NOK: 10490,00
Antall deltakere
Overnatting: 31.03.21 -> 04.04.21
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

1-Enkeltrom/Single room

1800,00