• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 210303
  • Påsketur til Bodø med Svartisen og Kjerringøy 31.03.2021
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 8290,00
  • Overnatting Nok: 1600,00
  • TOTALPRIS NOK: 9890,00
Antall deltakere
Overnatting: 31.03.21 -> 04.04.21
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

1-Enkeltrom/Single room

1600,00