• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 191213
  • PF - Julemarked i Riga 02.12.19
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 4390,00
  • Overnatting Nok: 800,00
  • TOTALPRIS NOK: 5190,00
Antall deltakere
Overnatting: 02.12.19 -> 06.12.19
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

6-Dobbeltrom som enkeltrom

800,00